Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van efficiënte software voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses. Wij kunnen u helpen bij alle fases van een project waarbij zulke software wordt ontwikkeld, zoals het ontwerp, de implementatie, het testen, en het onderhouden ervan. Aspecten die van toepassing zijn op onze werkwijze zijn:

Ontwerp

We werken zoveel mogelijk met abstractielagen met een hoge interne consistentie en alleen afhankelijkheden op lagere abstractielagen. Onderhoud van software is duur en wordt goedkoper als de software goed ontworpen is, met abstractielagen die afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangepast en getest.

Documentatie

Documentatie wordt gegenereerd uit de code. Bij vragen over de werking van onze software verwijzen we zoveel mogelijk naar documentatie. Waar nodig breiden we die eerst uit. De kennis die nodig is om door ons geschreven software te gebruiken en onderhouden is dan makkelijk beschikbaar.

Testen

We testen de door ons geschreven software zoveel mogelijk en op verschillende abstractieniveaus: van kleine software units tot op het niveau van het eindproduct. Na het maken van aanpassingen worden de tests gebruikt om te bevestigen dat de software nog steeds doet wat het moet doen.

Integratie

Om op elk moment een versie van de software te kunnen uitgeven, maken we zoveel mogelijk gebruik van automatische procedures voor het bouwen, testen, en inpakken ervan, op alle relevante platformen.

Agile
Spiraal

Wij zijn ons ervan bewust dat een klant bij aanvang van een project niet altijd precies weet wat er uit moet komen. In grote lijnen wel natuurlijk, maar de details worden vaak pas duidelijk als het project al onderweg is. Er moet worden gewerkt met de beschikbare kennis en vertrouwd op voortschrijdend inzicht. Wij onderschrijven de ideeën achter de Agile software development methodes. Wij hebben hier ruime ervaring mee en zijn zeer geïnteresseerd om samen met u in een project de software te ontwikkelen die u nodig hebt, in plaats van voor u de software te maken die u dacht nog te hebben, maar achteraf gezien niet de juiste blijkt te zijn.